Κλειστά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το σύνολο των σχολείων στην επικράτεια του Δήμου

480

Με στόχο την προστασία των μαθητών και λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας αποφάσισε σε όλη την περιφέρεια του Δήμου για την Τρίτη 16η Φεβρουαρίου 2021:

  • το κλείσιμο των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση κατόπιν συνεννόησης με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
  • το κλείσιμο όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας.

Απόφαση Δημάρχου