Κλειστό θα παραμείνει επί διήμερο το Τμήμα Δόμησης (πολεοδομία) στον Δήμο Μονεμβασίας.

257

Σας πληροφορούμε ότι, λόγω άμεσης ανάγκης οργάνωσης και τακτοποίησης του αρχείου της Υπηρεσίας μας, το Τμήμα Δόμησης θα παραμείνει κλειστό κατά το διήμερο 06.06.24 έως 07.06.24

Για τον ίδιο λόγο, κατά το παραπάνω διάστημα, δεν θα παραλαμβάνονται φάκελοι οικοδομικών αδειών για φωτοαντίγραφα

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και συνεργασία

Ο προϊστάμενος
Πελτέκης Όμηρος-Εμμανουήλ
Αρχιτέκτων μηχανικός MSc