Κληροδότημα Θεοδώρου Μ. Κωστάκου: Απολογισμός έτους 2021

74

Δημοσιεύεται ο πίνακας απολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου:

 

Α. ΕΣΟΔΑ

 

 

Χρηματικό υπόλοιπο του αριθ. 418/485000-90 λογαριασμού όψεως της ΕΤΕ  Μολάων  την 31-12-2020

 

13.529,45€

 

Ετήσιο μίσθωμα 2021 αγροκτήματος «ΠΑΤΗΛΑ»   .

 

 

7.781,83€

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

21.311,28€
 

Β. ΕΞΟΔΑ

 

 

Πληρωμή κ. Μιχελάκου Ιωάννη για γραμματειακή υποστήριξη

 

900,00€
 

Πληρωμή τιμολογίου για ετήσιο μνημόσυνο Διαθέτη

 

288,15€
 

Εφάπαξ γαμήλιο επίδομα κορασίδων λόγω γάμου τους το 2021

 

3.000,00 €
 

Εφάπαξ υποτροφίες για πραγματοποίηση πτυχιακών σπουδών

 

500,00€
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

4.688,15€