Αγαπητές φίλες και φίλοι, κάτοικοι του Δήμου Μονεμβασίας: η ανεργία, οι συνεχείς μειώσεις σε μισθούς, ημερομίσθια και συντάξεις, η αναίρεση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα πολλών κοινωνικών υπηρεσιών, η μεγάλη μείωση σε βαθμό κατάργησης των κονδυλίων από το δημόσιο, λόγω περικοπών, και οι ζοφερές προοπτικές που διανοίγονται για το άμεσο μέλλον στην οικονομία, προδιαγράφουν ότι τα προβλήματα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων θα οξυνθούν δραματικά μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες.Σε μια τέτοια εποχή λοιπόν, προτεραιότητα αλλά και επιθυμία όλων μας είναι να είμαστε δίπλα σε κάθε δημότη και σε κάθε ανάγκη που προκύπτει, στα παιδιά, στις μητέρες, στους ηλικιωμένους, στα άτομα με αναπηρία, στους εφήβους, στους ανέργους, στην οικογένεια που βρίσκεται σε κρίση.

Οι παιδικοί σταθμοί το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, τα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες αποτελούν τις βασικές δομές της πόλης μας, που έχουν ως επίκεντρο παροχής υπηρεσιών τον Δημότη.

Ταυτόχρονα μέλημά μας είναι να εγκαινιάσουμε νέες συνεργασίες με φορείς και υπηρεσίες, διευρύνοντας έτσι τα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας. Μία από τις δεσμεύσεις μας είναι να ενισχύσουμε το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με νέες υπηρεσίες στην υγεία και την πρόνοια, δίνοντας έτσι πραγματικά περιεχόμενο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η κοινωνική πολιτική προϋποθέτει την ευαισθησία, την προσοχή αλλά και την συνεργασία όλων των φορέων. Χρειάζεται όλοι μαζί δημοτικές υπηρεσίες, τοπική κοινότητα, φορείς και πολίτες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό υποστηρικτικό δίκτυο μέσα στο Δήμο μας με κύριο στόχο τη φροντίδα στον άνθρωπο.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής που σχεδιάσαμε για το δήμο μας και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πολίτες να βοηθήσουν στην υλοποίησή του!

Η Πρόεδρος του Ν.Π
Αλειφέρη Παναγιώτα

Ενημερωθείτε για τις Δράσεις της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου «πατώντας’ εδώ