Κορυφαίος τεχνολογικά εξοπλισμός στην υλοποίηση του WiFi4EU στο Δήμο Μονεμβασίας

835

Με δικτυακό εξοπλισμό από το «πάνω ράφι» και τεχνολογία Cisco υλοποίησε ο Δήμος Μονεμβασίας τη δράση WiFi4EU.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε ισόποση χρηματοδότηση σε όλους τους Δήμους της ΕΕ που συμμετέχουν στη δράση. Ο Δήμος Μονεμβασίας έχοντας την τεχνογνωσία και άποψη για τις προσφερόμενες λύσεις της αγοράς, αξιοποίησε στο μέγιστο βαθμό το χρηματικό ποσό. Κέρδισε το στοίχημα του ποιοτικού και προηγμένου τεχνολογικά εξοπλισμού, υιοθετώντας τις κορυφαίες λύσεις της Cisco.

Όλες οι υποδομές και η εν γένη λειτουργία του δικτύου είναι σε πλήρη γνώση της υπηρεσίας. Συμμετείχε στην εγκατάστασή του εξοπλισμού, υλοποίησε όλες τις υποστηρικτικές ζεύξεις και καλωδιώσεις παρέχοντας ευρυζωνικότητα στα σημεία.

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία WiFi4EU, αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες όλων των χωρών της ΕΕ, μέσω σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες και δημόσια κτήρια.

Η υπηρεσία προχώρησε στο σχεδιασμό του δικτύου στα εν λόγω κέντρα δημόσιας ζωής, συνυπολογίζοντας τα αυστηρά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ύπαρξη ευρυζωνικών υποδομών, πληθυσμιακών χαρακτηριστικών και επισκεψιμότητας αλλά και τις υφιστάμενες υποδομές (π.χ. ηλεκτροδότηση).

Σταδιακά από την Πέμπτη 4 έως το Σάββατο 6 Ιουνίου τα hotspots WiFi4EU άρχισαν να λειτουργούν στην κεντρική πλατεία και την περιοχή του Νοσοκομείου Μολάων, στη θέση ‘Πλάκα’ – παλαιό λιμάνι Μονεμβασίας και στην πλατεία ‘Ηρώων’ – κεντρικό λιμένα Νεάπολης.

Ο Δήμος Μονεμβασίας έγινε με τη σειρά του ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα του δικτύου WiFi4EU που θα συναντούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και επισκέπτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρώτο χρονικό διάστημα θα αξιολογηθεί η συμπεριφορά του εξοπλισμού, η λειτουργία των υποδομών που υποστηρίζουν το δίκτυο (ευρυζωνικότητα, ηλεκτροδότηση κα) αλλά και η επισκεψιμότητα ή μη των σημείων εκπομπής κριτήριο για μελλοντικές χωροταξικές αλλαγές και διορθώσεις του υφιστάμενου σχεδιασμού.

Ο Δήμος Μονεμβασίας με τα νέα αυτά σημεία ισχυροποιεί το δίκτυο δημόσιων hotspot ελεύθερης ευρυζωνικής πρόσβασης. Ήδη μέσα στο γενικό lockdown την περίοδο της καραντίνας, υλοποίησε αρκετά νέα σημεία στις Κοινότητές του εξυπηρετώντας πρωτίστως τους μαθητές στα διαδικτυακά τους μαθήματα τότε, τους μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες σήμερα.

Αυτή την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί η υλοποίηση δικτύου δημόσιου WiFi στη Κοινότητα Λαμποκάμπου και η επέκταση του υφιστάμενου στη Κοινότητα Βελλιών.

Τι επόμενες ημέρες στη Δημοτική ιστοσελίδα θα αναρτηθεί ενημερωμένος χάρτης όλων των δημόσιων hotospots που λειτουργεί ο Δήμος Μονεμβασίας στην επικράτειά του.

Καλό ‘σερφάρισμα’ σε όλους…