Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισμών Πλύτρας και Καραβοστασίου

1367

Σχετική ανακοίνωση του Δήμου Μονεμβασίας κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι, ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης «Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ελαίας και οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» (134/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α/31-3-2011) τα εν λόγω διαγράμματα που αφορούν τους παραπάνω οικισμούς, θα βρίσκονται αναρτημένα:

  • Στο Δημαρχείο (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης & Περιβάλλοντος), Μολάοι
  • Στο Δημοτικό Κατάστημα Παπαδιανίκων ΔΕ Ασωπού, Ασωπός.
  • Στην παρούσα δημοτική ιστοσελίδα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων ως ακολούθως:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου μας, εντός 20 ημερών από την τελευταία ανακοίνωση στον τύπο.