Κύρωση Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων των Οικισμών Ελαίας και Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας

366

Ανακοινώνεται ότι με την 37/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας, κινήθηκε η διαδικασία κύρωσης κοινοχρήστων χώρων των οικισμών Ελαίας και Πλύτρας – Καραβοστασίου.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α/31-3-2011) αναρτούνται τα διαγράμματα δικτύου κοινοχρήστων χώρων των οικισμών Ελαίας,  Πλύτρας και Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας.

Τα εν λόγω διαγράμματα θα βρίσκονται αναρτημένα:

  • Στο Δημαρχείο (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης & Περιβάλλοντος), Μολάοι.
  • Στον πίνακα ανακοινώσεων στην Κοινότητα Ελαίας
  • Στο Δημοτικό Κατάστημα Παπαδιανίκων ΔΕ Ασωπού.
  • Στην ιστοσελίδα του Δήμου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου μας, εντός 20 ημερών από την τελευταία ανακοίνωση στον τύπο.

Ανακοίνωση
Κύρωση Κοινόχρηστων Χώρων Ελαίας Π1
Κύρωση Κοινόχρηστων Χώρων Ελαίας Π2
Κύρωση Κοινόχρηστων Χώρων Καραβοστασίου
Κύρωση Κοινόχρηστων Χώρων Πλύτρας