Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

3403

Στο Δήμο Μονεμβασίας λειτουργούν δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). Το πρώτο απασχολεί Παιδιά με αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π- μεΑ.) και βρίσκεται στα Βιγκλάφια Βοιών ενώ το δεύτερο (Κ.Δ.Α.Π.) λειτουργεί στους Μολάους, στο κτιριακό συγκρότημα της Μαθητικής Εστίας.

 

Ι. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Βιγκλάφια)


kdap-mea_sxoleioΤο Κ.Δ.Α.Π-μεΑ του Δήμου Μονεμβασίας, λειτουργεί στα Βιγκλάφια Νεάπολης και απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και άτομα με:

✓     Νοητική υστέρηση
✓     Κινητικές δυσκολίες
✓     Διαταραχές λόγου
✓     Διαταραχές συμπεριφοράς
✓     Αναπτυξιακές διαταραχές
✓     Οποιαδήποτε άλλη αναπηρία

Οι σκοποί του Κ.Δ.Α.Π- μεΑ. είναι:

✓     Η δημιουργική απασχόληση νέων με αναπηρίες
✓     Η κοινωνική ένταξή τους
✓     Η στήριξη των οικογενειών τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να   αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας
✓     Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ιδίων και των οικογενειών τους

Το Κ.Δ.Α.Π- μεΑ. για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του, προβλέπεται να παρέχει:

✓     Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων με αναπηρίες με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας
✓     Ατομική εκπαίδευση πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή)
✓     Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
✓     Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άθλησης και σωματικής αγωγής
✓     Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και οικογενειακών σχέσεων
✓     Υποστήριξη της οικογένειας
✓     Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των νέων με αναπηρίες
✓     Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των νέων με αναπηρίες

Το κέντρο στελεχώνεται από:

✓     Ένα Ψυχολόγο (ΠΕ)
✓     Ένα Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ)
✓     Έναν Εκπαιδευτή τεχνικό ξυλογλυπτικών εργασιών (ΔΕ)
✓     Ένα Κοινωνικό φροντιστή (ΔΕ)
✓     Ένα Βοηθητικό προσωπικό (ΥΕ)

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Δήμου Μονεμβασίας ιδρύθηκε το 2004 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π) του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και λειτουργεί έκτοτε. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και τελικός δικαιούχος του, είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ».

Διεύθυνση: Βιγκλάφια, Νεάπολης Λακωνίας
Τηλέφωνο & fax: 27340- 47340
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Σοπιάδου Σοφία Κοινωνική Λειτουργός
Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά από 8:00- 16:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής

Το Κ.Δ.Α.Π- μεΑ. Δήμου Μονεμβασίας συνεργάζεται με τοπικούς φορείς προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που απασχολούνται σε αυτό και να βελτιώνει τις υπηρεσίες του. Βρίσκεται σε συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος.

 

ΙΙ. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Μολάοι)


kdap_molaonΕίναι ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο να συμβάλλει στην δημιουργική απασχόληση παιδιών και στη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.
Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι , τις ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν την κοινωνικότητα τους, να ψυχαγωγηθούν , να καλλιεργήσουν τις αισθητικές και καλλιτεχνικές τους δεξιότητες. Παράλληλα απαντά στην σύγχρονη ανάγκη των γονέων για απασχόληση των παιδιών τους σε ένα περιβάλλον ασφαλές και δημιουργικό.

Στο Κ.Δ.Α.Π. λειτουργούν:

✓     Έργαστήρι εικαστικών και ζωγραφικής
✓     Έργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού , κουκλοθεάτρου και κατασκευών
✓     Έργαστήρι μουσικής
✓     Έργαστήρι μουσικής και χορού

Σε ποιους απευθύνεται:

✓     Το πρόγραμμα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.
Λειτουργεί καθημερινά όλο το χρόνο από Δευτέρα- Παρασκευή εκτός σχολικού ωραρίου με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή. Με την έναρξη σχολικής χρονιάς το Κ.Δ.Α.Π. λειτουργεί μόνο πρωινές ώρες.

Πληροφορίες:

✓     Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πάρει περισσότερες πληροφορίες από το γραφείο του κέντρου που στεγάζεται στην Μαθητική Εστία (Οικοτροφείο) και βρίσκεται στους Μολάους.

Επικοινωνία : τηλ. 27320-22479
E-mail:  kdapmolaon@yahoo.gr
Ιστοσελίδα : www.facebook.com/KdapMolaon/

Το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Λειτουργεί καθημερινά όλο το χρόνο από Δευτέρα έως Παρασκευή με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή.