Λαμπόκαμπος

3282
Γεωγραφικά – Περιβαλλοντικά – Δημογραφικά Στοιχεία  
Στο τοπικό διαμέρισμα του Λαμπόκαμπου ανήκει και ο οικισμός «Πιστάματα». Έχει ορεινό ανάγλυφο και συνολική έκταση 32.500στρ. Από αυτά 2.500στρ. είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, 29.600στρ. βοσκότοποι και 1.100στρ. λοιπές εκτάσεις.
Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο πληθυσμός του χωριού ανέρχεται στους 121 κατοίκους με 3,72 πυκνότητα πληθυσμού ανά τ.χμ..
Η κύρια απασχόληση των κατοίκων του οικισμού είναι η κτηνοτροφία, η αμπελουργία και η γεωργία.
Τα υψώματα γύρω του είναι γυμνά, σκληρά και άδεντρα, γι αυτό η περιοχή  έχει ξηρό και υγιεινό κλίμα. Το χωριό βρίσκεται στο τρίγωνο θα λέγαμε μεταξύ Κρεμαστής, Ρειχιάς και Χάρακα, στη νότια άκρη του Λαμποκαμπιού, όπου διακόπτεται αυτό από δυο μικρά δασάκια βελανιδιών και άλλων δέντρων, το ένα στη Β.Δ. είσοδο του χωριού και το άλλο στη θέση «Βάσιες». Στη θέση «Χιονοβούνι» υπάρχει το εντυπωσιακό δάσος ελάτης.
Ιστορικά στοιχεία
Ο οικισμός Λαμπόκαμπος εμφανίζεται στις γραπτές πηγές στα χρόνια της Β΄ Τουρκοκρατίας (1715-1821). Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι αρχαίες οικιστικές εγκαταστάσεις υπήρχαν στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Οι κάτοικοι συσχετίζουν το όνομα του χωριού με το τοπωνύμιο Λαμποκάμπι δηλαδή με το όνομα μικρού οροπεδίου, στην άκρη του οποίου έχει χτιστεί ο οικισμός. Είναι η νέα ονομασία του οικισμού «Φρέγκρα» (ή Φρέγκα).
Στα ανατολικά του, κοντά στο κοιμητήριο, διακρίνονται σωροί από πέτρες και διάσπαρτη κεραμική στο γύρω χώρο, λείψανα πιθανότατα εγκαταλειμμένου οικισμού. Αξιοσημείωτο είναι σε πλησιόχωρη θέση το μεσαιωνικό κυριωνυμικό τοπωνύμιο «Πατρίκι». Την υπόθεση κάποιας εγκατάστασης σε αρχαιότερους χρόνους ενισχύει εξάλλου η ανεύρεση επιτύμβιας στήλης στην περιφέρεια του οικισμού.