Λαϊκές αγορές Δήμου: πώς θα λειτουργήσουν έως 30-11-2020 λόγω covid-19

311

Ο Δήμος Μονεμβασίας με την υπ’ αριθ. 345/23-03-2020 απόφαση Δημάρχου καθόρισε τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 10-11-2020 μέχρι 30-11-2020, στα πλαίσια της  KYA Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 943/Β/2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.»

Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

και το ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΠΟΤΑΜΙΑ)