Λαϊκές αγορές Δήμου: πώς θα λειτουργήσουν από 01-02-2021 λόγω covid-19

407

Ο Δήμος Μονεμβασίας με την υπ’ αριθ. 6/01-02-2021 απόφαση Δημάρχου καθόρισε τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου από 01-02-2021 και για όσο διάστημα εκδίδονται Κ.Υ.Α. με περιοριστικά μέτρα λόγω Covid-19, που αφορούν τις λαϊκές αγορές, στα πλαίσια της Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/29-01-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 341/Β/2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00».

Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ