Λαϊκές αγορές Δήμου: πώς θα λειτουργήσουν έως 30-04-2020

927

Ο Δήμος Μονεμβασίας με την υπ’ αριθ. 70/23-03-2020 απόφαση Δημάρχου καθόρισε τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 23-03-2020 μέχρι 30-04-2020, στα πλαίσια της Κ.Υ.Α αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006/20-03-2020  (ΦΕΚ 943/Β/2020) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017….. και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών…..»

Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.