Λυρά

2683

Τα Λιρά και αυτά είναι οικισμός του Δήμου Μονεμβάσιας με μεγάλη ιστορία. Έως το 1770, τα Λιρά χαρακτηρίζονταν ως το μεγαλύτερο χωριό της περιφέρειας, μαζί με τους οικισμούς Καλύβες και Τέρια.

Ο παλαιός οικισμός στα Λιρά διαθέτει μεγάλο ποσοστό διατηρητέων σπιτιών και στα Τέρια υπάρχουν λίγα παραδοσιακά σπίτια τα οποία χρησιμοποιούνται περιστασιακά. Εοτόκου, ένα ναό βυζαντινών χρόνων, καθώς και την Αγία Άννα του 12ου αιώνα και τον Άγιο Αντώνιο. Ακόμα σώζονται δύο νερόμυλοι.

Στα Λιρά αξίζει να δείτε τον Αϊ Τζούρα, τους Άγιους Απόστολους και τον Προφήτη Ηλία, που είναι όλοι τους ναοί βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων.