Μέχρι 29 Μαρτίου οι δηλώσεις ζημιάς για τα πορτοκάλια Βαλέντσια

458

Από τους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 15-3-2022 θα αρχίσει η υποβολή δηλώσεων ζημιάς από τον ΠΑΓΕΤΟ της 27ης-1-2022, η οποία αφορά ζημιές στην ποικιλία πορτοκαλιών ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ.

(Υπενθυμίζουμε ότι τα υπόλοιπα είδη που ζημιώθηκαν από τον παγετό έχουν ήδη δηλωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες)

Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές σε ποσοστό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  ΤΟΥ  20%  της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  που περίμεναν να συγκομίσουν, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

    Τηλέφωνα ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α.:

  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Κοινότητα Μολάων, στο Δημαρχείο (Μολάοι), τηλ. Ανταποκριτής: Μαντζαβράκος Χριστόδουλος.
  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Κοινότητα Συκέας, στο Δημαρχείο (Μολάοι), τηλ. Ανταποκριτής: Πριφτάκης Αναστάσιος.
  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Κοινότητα Μεταμόρφωσης, στο Δημαρχείο (Μολάοι), τηλ. Ανταποκριτής: Λάγγης Ιωάννης.
  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις Κοινότητες: Πακίων και Ελαίας στο Δημαρχείο (Μολάοι), τηλ. 2732360525, 2732360532 & 2722360531.
  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις Κοινότητες: Παπαδιανίκων και Φοινικίου στο Δημ. κατάστημα στα Παπαδιάνικα, τηλ. Ανταποκριτής: Ευαγγελάκου Μαρία.
  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις Κοινότητες: Ασωπού και Δαιμονιάς στο ΚΕΠ Ασωπού, τηλ. Ανταποκριτής: Γεωργακάκου Χρυσάνθη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2021, 

Β)  ταυτότητα (σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής), και

Γ) αριθμός λογαριασμού τραπέζης και ΙΒΑΝ (σε περίπτωση αλλαγής)

Τα τέλη εκτίμησης  για τις δενδρώδεις καλλιέργειες είναι 10 λεπτά (0,10 €) ανά δένδρο.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν:  μέχρι και την Τρίτη 29-3-2022.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

      Εάν ο ενδιαφερόμενος συγκομίσει το δηλωθέν αγροτεμάχιο πριν πραγματοποιηθεί η εκτίμηση από  γεωπόνο του ΕΛΓΑ, για να γίνει η εκτίμηση οφείλει να αφήσει ασυγκόμιστα δέντρα «μάρτυρες» κατανεμημένα σε όλο το αγροτεμάχιο (ικανός αριθμός δένδρων).