Μίσθωση θαλάσσιας έκτασης για την εγκατάσταση θυννείου στη θέση “Κάβος Αρχαγγέλου”

1016

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πενταετή (5) μίσθωση το αποκλειστικό δικαίωμα εγκατάστασης θυννείου (σταθερού ημιμόνιμου συλληπτικού εργαλείου) με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευσή του, στη θαλάσσια περιοχή “Κάβος Αρχαγγέλου” της Τ.Κ. Δαιμονιάς Δήμου Μονεμβασίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Τμήματος Αλιείας στο Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 και από ώρα 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.