Μείωση δημοτικών τελών και φόρων από τον Δήμο Μονεμβασίας σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

1082

Τη δυνατότητα μείωσης δημοτικών τελών και φόρων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού δίνει ο Δήμος Μονεμβασίας σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, σε άτομα με αναπηρία καθώς και σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τώρα τις προϋποθέσεις, μπορούν να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 20/12/2019 στο αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασία, παιδείας και πολιτισμού του δήμου προκειμένου να αξιολογηθούν και ενταχθούν άμεσα στο πρόγραμμα.

Αιτήματα όμως μπορούν να υποβάλλονται και καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους (εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις) ώστε να εντάσσονται σταδιακά στο πρόγραμμα.

Περισσότερη πληροφόρηση για τις απαραίτητες προϋποθέσεις (ιδιότητες δικαιούχων, εισοδηματικά κριτήρια κλπ), αναζητήστε στη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου.

Πληροφορίες δίνονται από το αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασία και στα τηλέφωνα : 2732-360-570 και 2732-360-536.