Μείωση δημοτικών τελών και φόρων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

341

Ο Δήμος Μονεμβασίας σε εφαρμογή της απόφασης του ΔΣ και στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής και της υποστήριξης σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία καθώς και σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Μονεμβασίας, προκειμένου να ενταχθούν στη μείωση δημοτικών τελών και φόρων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού .

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι  23/12/2021 στο αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασία, παιδείας και πολιτισμού του δήμου καθώς και στο email etzaka@molaoi.gr , προκειμένου να αξιολογηθούν και ενταχθούν άμεσα στο πρόγραμμα.

Αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται  και καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να εντάσσονται σταδιακά στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι για όσους είναι ήδη ενταγμένοι απαιτείται μόνο η αίτηση και το εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο τύπου.

Αίτηση συμμετοχής