Μελισσοκόμοι: Μέχρι τέλος του 2019 οι δηλώσεις για τις κατεχόμενες κυψέλες

512

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ενημερώνει τους μελισσοκόμους  περιοχής ευθύνης της, ότι σύμφωνα  με τα άρθρα 2 και 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ) 2015/1366 και του άρθρου 11 του εκτελεστικού  Καν(ΕΕ)/2015/1368 όλοι οι μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων πρέπει να καταθέσουν αίτηση-δήλωση των κατεχόμενων κυψελών στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας, το αργότερο μέχρι την 31-12-2019.

Στη περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο το οποίο έχει θεωρηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2019 δεν απαιτείται η υποβολή αίτηση -δήλωση των κατεχόμενων κυψελών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας στα τηλέφωνα 2731363321 και 2731363324.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Δ.Α.Ο.Κ.