Νέα γεώτρηση για Κουπιά και Ζάρακα

608

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανόρυξη νέας γεώτρησης στην Κοινότητα Κουπίων, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης της Κοινότητας Κουπίων και των Κοινοτήτων της Δημ. Ενότητας Ζάρακα.

Η γεώτρηση έφθασε σε βάθος 340 μέτρων και η δοκιμαστική άντληση έδωσε περίπου 55 κυβικά μέτρα.

Η νέα γεώτρηση θα βοηθήσει ιδιαίτερα τα χωριά και τους οικισμούς τους στην επίλυση των προβλημάτων της επάρκειας νερού.

Ο Δήμαρχος
Ηρακλής Τριχείλης