Νέα γεώτρηση για την ύδρευση των κατοίκων της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

1689

Ο Δήμος Μονεμβασίας προέβη στην ανόρυξη γεώτρησης σε βάθος 300 μέτρων για την Τοπική Κοινότητα  Αγίου Ιωάννη Μονεμβασίας.

Η γεώτρηση είναι επιτυχής με παροχή περίπου 40m3 ανά ώρα και καλή ποιότητα νερού, έγινε η δοκιμή, τοποθετήθηκε το αντλητικό συγκρότημα και λειτουργεί κανονικά τροφοδοτώντας τη δεξαμενή του χωριού.

Ικανοποιήθηκε το αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου του Αγ. Ιωάννη και των κατοίκων του και θεωρούμε ότι θα επιλύσει το πρόβλημα της Κοινότητας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ