Νέα δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο μέτρο απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης

220

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Λακωνίας ανακοινώνεται ότι δίνεται νέα δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης από την 6η Αυγούστου έως και την 9η Αυγούστου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι οινοπαραγωγοί υποβάλλουν υποχρεωτικά πριν την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα, στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ Δήλωση Αποθεμάτων, επιλέγοντας στις ενέργειες την «απόσταξη» όπου δηλώνουν τα αποθέματα μόνο της παραγωγής τους, τα οποία κατέχουν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στις αποθήκες τους.

Στη συνέχεια υποβάλλουν αίτηση-Υ.Δ., για ένταξη στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/georgike-epikheirematikoteta/aitese-apostaxes-oinou συνοδευόμενη (ηλεκτρονική επισύναψη) από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΑ της υπ’ άριθμ. 1723/179088/3-7-2020 ΚΥΑ.

Έγγραφο ανακοίνωσης