Νομικό Πρόσωπο

2723

www.nomikomonemvasias.gr  (Επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου)

«Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του “Καλλικράτη” και συγκεκριμένα της παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι κάθε νέος Δήμος στο μέγεθος του δικού μας, μπορεί να συνιστά ή να έχει μέχρι δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας, και ένα για τους τομείς Πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Στα πλαίσια των “Καποδιστριακών” τέως Δήμων που συγκρότησαν το νέο Δήμο Μονεμβασιάς, λειτουργούσαν στους τομείς αρμοδιοτήτων Πολιτισμού & Αθλητισμού και στους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας, δώδεκα (12) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Ποιο συγκεκριμένα:

 • «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μολάων»
 • «Κέντρο Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μονεμβασίας»
 • «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Δήμου Μολάων»
 • «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο 1ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Βοιών»
 • «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού»
 • «Δημοτική Φιλαρμονική Μονεμβασίας»
 • «Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Βοιών»
 • «Δημοτική Φιλαρμονική Ασωπού»
 • «Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Ζάρακα»
 • «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Μολάων»
 • «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ασωπού»
 • «Δημοτική Βιβλιοθήκη & Πινακοθήκη Αχιλλέα Βαρβαρέσσου» (Δήμου Βοιών)

Με την 59/2011 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην ενοποίηση των παραπάνω ΝΠΔΔ σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς» το οποίο θα έχει τους σκοπούς & τις δραστηριότητες που αυτά ασκούσαν καθώς και δραστηριότητες που ανάγονται στους τομείς κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, πολιτισμού και αθλητισμού σύμφωνα με το πλαίσιο του άρθρου 75 του ν. 3463/06:

Ειδικότερα
Σκοπός του νομικού προσώπου είναι:

Στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης:

 • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
 • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
 • Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.

Στον τομέα του Πολιτισμού:

 • Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, βιβλιοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
 • Η προστασία και διαχείριση μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
 • Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
 • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
 • Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.

Στον τομέα του Αθλητισμού:

 • Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης.
 • Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Η διοργάνωση περιοδικών & ετήσιων ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων για τη συμμετοχή των νέων & γενικότερα των κατοίκων της περιοχής.
 • Η Οργάνωση & Λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων.
 • Η Συνεργασία με Αθλητικά Σωματεία της περιοχής του Δήμου.
 • Το ΝΠΔΔ μπορεί ακόμα να αναπτύσσει και κάθε άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στους γενικούς σκοπούς του.

Διοίκηση:

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη τακτικά, με ισάριθμα αναπληρωματικά, εκ των οποίων:

 • Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων οι δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
 • Έως δέκα (10) κάτοικοι ή δημότες που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με τους σκοπούς του Ν.Π.Δ.Δ.
 • Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους

Η σύνθεση του τρέχοντος Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

 1. Αλειφέρη Παναγιώτα (Δ.Σ ΠλειοψηφίαςΠρόεδρος)
 2. Αρρώνης Παντελεήμων (Δ.Σ Πλειοψηφίας-Αντιπρόεδρος)
 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Δ.Σ Πλειοψηφίας)
 4. Καλογερίνης Ηλίας (Δ.Σ Πλειοψηφίας)
 5. Σπυριδάκου Θεοδούλη (Δ.Σ Μειοψηφίας)
 6. Νεκτάριος Μαστορόπουλος (Δ.Σ Μειοψηφίας)
 7. Λάγγη Παναγιώτα
 8. Ανδρεσάκη Μαρία
 9. Χριστοφοράκη Αικατερίνη
 10. Λιαράκος Εμμανουήλ
 11. Γεωργουδή Ευαγγελία
 12. Μπλέτας Ιωάννης
 13. Σταθάκης Αντώνιος του Παντελή
 14. Τρίκολα Χρυσούλα
 15. Λιβανός Γεώργιος του Άγγελου

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:

 • η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (520.000,00) ευρώ.
 • η ετήσια επιχορήγηση από την Κεντρική Διοίκηση που δίδεται για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας, την συντήρηση των εγκαταστάσεων, την μισθοδοσία του προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 2503/1997.
 • κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες,
 • εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.
 • πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε εθνικά ή προγράμματα της Ε.Ε.
 • Οι εισπράξεις από το αντίτιμο εγγραφών μελών του.

Περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
Η κινητή και ακίνητη περιουσία των δώδεκα (12) Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται και η οποία μεταβιβάζεται στο νέο Ν.Π. καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν μεταβιβασθεί από το Δήμο ή άλλους φορείς, ιδρύματα ή ιδιώτες ή με άλλο τρόπο αποκτηθεί ή αφιερωθεί σε αυτό

Εκπροσώπηση:
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

ΟνοματεπώνυμοΤομέαςΤηλέφωνοe-mail
επικοινωνία np @ monemvasia.gr
Αλειφέρη ΠαναγιώταΠρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Διαμαντά ΠετρούλαΛογιστήριο - Χρηματικά εντάλματα 2732360533pdiamanta @ monemvasia.gr
Κρητικός ΑνδρέαςΤαμίας - Προσωπικό 2732360586kritikosan @ monemvasia.gr
Στυλιανού ΠαναγιώταΟικονομικά στοιχεία2732360528stilianou @ molaoi.gr
Μπατσάκη ΓιαννούλαΓραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου2732360536gbatsaki @ monemvasia.gr