Οδηγίες αποφυγής εισαγωγής του βακτηρίου Xyllela fastidiosa

707

Σύμφωνα με διαρκή ενημέρωση της Δ.Α.Ο.Κ. Λακωνίας από τη Δ/νση Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδια
αρχή για το συντονισμό της εφαρμογής της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας της
Χώρας, έχει εκδοθεί ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/2130 της
Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201 όσον αφορά τους καταλόγους των φυτών που είναι
γνωστό ότι είναι ευπαθή στον οργανισμό Xylella fastidiosa:

Το βακτήριο Xylella fastidiosa (Xf) αποτελεί ενωσιακό οργανισμό καραντίνας βάσει
των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/2031 και 2019/2072.

Η παρουσία του έχει διαπιστωθεί σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας, αλλά και στην
Κορσική, Γαλλία, Ισπανία, Βαλεαρίδες Νήσους, Πορτογαλία και Ισραήλ.

Ο κίνδυνος εισαγωγής του εν λόγω βακτηρίου στη χώρα μας, από φυτά που
προέρχονται από περιοχές της Ένωσης στις οποίες έχει ήδη εντοπισθεί ο
επιβλαβής αυτός οργανισμός, παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος.
Το παθογόνο έχει ευρύ φάσμα ξενιστών στους οποίους περιλαμβάνονται
καλλιεργούμενα φυτά, αυτοφυή φυτά και δασικά δέντρα.

Οι κυριότεροι τρόποι για να εισαχθεί το παθογόνο σε μια περιοχή είναι με τα φυτά
προς φύτευση και με τα έντομα φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης
των εντόμων φορέων (τζιτζικάκια) που ενδέχεται να μεταφερθούν πάνω σε φυτά.
Η είσοδος του επιβλαβούς οργανισμού στην περιοχή μας και κατ’ επέκταση στη
Χώρα μας μπορεί να αποφευχθεί μόνο με πρόληψη. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να
δοθεί από τους επαγγελματίες καλλιεργητές κατά την εγκατάσταση μιας νέας
καλλιέργειας με απαίτησή τους από τους εμπόρους και τις φυτωριακές επιχειρήσεις
για πιστοποιημένα δενδρύλλια. Η φυτοϋγεία των πιστοποιημένων δενδρυλλίων
αποδεικνύεται με την ύπαρξη φυτοϋγειονομικού διαβατήριου.

Σύμφωνα με τελευταία επικαιροποίηση (EFSA, 2021), η βάση δεδομένων των
φυτών-ξενιστών περιλαμβάνει 655 είδη που ανήκουν σε 88 διαφορετικές βοτανικές
oικογένειες. Είναι αναγκαία η γνώση των φυτών-ξενιστών στην πρόληψη της
ασθένειας ως φορείς της ασθένειας.
Η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο του προγράμματος επισκοπήσεων 2022 για τον
επιβλαβή οργανισμό έχει ήδη ξεκινήσει τους ελέγχους σε ελαιώνες και οπωρώνες
εσπεριδοειδών με δειγματοληψίες και πρόκειται να ακολουθήσουν σαρώσεις καθώς
και δειγματοληψίες σε αμπελώνες και περιοχές αστικού πράσινου/φυσικής
βλάστησης.

Για οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση συμπτωμάτων, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε
αμέσως το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα
τηλέφωνα 2731363328-333.

Δείτε το δελτίο τύπου της Δ.Α.Ο.Κ. Λακωνίας.