Οικονομικά στοιχεία Δήμου Μονεμβασίας έτους 2018

238

Με την υπ΄αριθ. 252/19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο Απολογισμός και οι Οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός ) του οικονομικού έτους 2018.