Οικονομικά στοιχεία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2018

217

Με την αριθ. 83/2019 Α.Δ.Σ. ψηφίστηκε ο Απολογισμός οικ. έτους 2018 και με την αριθ. 84/2019 Α.Δ.Σ. ψηφίστηκε ο ισολογισμός (οικον. καταστάσεις) οικ. έτους 2018, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.