Ολοκλήρωση διαδικασίας διαβούλευσης για το Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Μονεμβασιάς

150

Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαβούλευση στο πλαίσιο ανάπτυξης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Μονεμβασίας, που υλοποιεί ο Δήμος Μονεμβασιάς σε συνεργασία με την εταιρεία Μ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ IKE

Το Σ.Φ.Η.Ο. αφορά στη χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, έτσι ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.  Το Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελεί ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης Η/Ο, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στον Δήμο Μονεμβασιάς.

Η θέσπιση συμμετοχικών διαδικασιών για την επιλογή των Η/Ο πρέπει να γίνεται στη βάση της ενημέρωσης των συμμετεχόντων φορέων και πολιτών ώστε να εμπλέκονται ουσιαστικά στο σχεδιασμό.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό και σε συνδυασμό με τις «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380Β/05.10.2020) και την αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑ ΑΠ/27808/206, πραγματοποιήθηκε στις 22/9/2021 μαζικό κάλεσμα συμμετοχής στη διαδικασία διαβούλευσης, επενδύοντας στην εμπειρία και τις γνώσεις φορέων και πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποιήθηκε η πρωτοβουλία και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συνεισφέρουν με τις γνώσεις και τις καταρτισμένες ιδέες τους, βάσει του αντικειμένου τους. Για διάστημα 14 ημερών δόθηκε η ευκαιρία συμπερίληψης απόψεων αναφορικά με το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης, ενώ τέθηκε η βάση για τον προγραμματισμό των επόμενων χρόνων, ώστε να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα ενσωματωθεί στο τελικό Σ.Φ.Η.Ο.

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο. Έργο ενταγμένο στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020». Προϋπολογισμός: 38.886,40 Ευρώ.