Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019 Δήμου Μονεμβασίας

421

Δημοσιοποιείται το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019 του Δήμου Μονεμβασίας σύμφωνα με τον Ν.34574/2018 (ΦΕΚ 2942 & 3635 Β)το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 47/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Αρχείο Ο.Π.Δ. έτους 2019