Ολοκληρώθηκε  από τον Δήμο Μονεμβασίας η διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης

158

Ολοκληρώθηκε  από τον Δήμο Μονεμβασίας η διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης μέσω του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (FEAD/TEBA)», στους Μολάους την Τρίτη 28/6 και στην Νεάπολη την Πέμπτη 30/6, αφορά σε περισσότερες από 200 οικογένειες του Δήμου.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετέχουν και στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ.