Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας Δ.Ε Μονεμβασίας

748
Εξωτερική όψη - ΜΕΤΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης του παλαιού Σχολείου Αγγελώνας προϋπολογισμού 101.159,60 € με Φ.Π.Α.

 Πιο αναλυτικά  πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως εσωτερικές διαρρυθμίσεις, όπως καθαίρεση εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων για την ενοποίηση των χώρων σε μια αίθουσα, κατασκευή μεταλλικών πλαισίων στη θέση των εσωτερικών τοίχων, ελαιοχρωματισμοί, ανοίγματα στους τοίχους για να επικοινωνεί με τα νέα κτίρια κλπ.

Επίσης στο ισόγειο κτίριο WC επιφάνειας Ε=18,23 τμ. έγινε  προσθήκη κατ΄ επέκταση 8,54 τμ. για τη δημιουργία εσωτερικού διαδρόμου πρόσβασης στα  WC ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ και  στην πίσω πλευρά του ισογείου κτιρίου, έγινε προσθήκη ισογείου γραφείου, κουζίνας, αποθήκης επιφάνειας 45,45 τμ.

Κύρια επιδίωξη του έργου αποκατάστασης ανακαίνισης του παλαιού σχολείου ήταν η αναβάθμιση ενός κτιρίου  με ιστορικές μνήμες για τους κατοίκους της περιοχής  προκειμένου να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για τους κατοίκους, ευνοώντας την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων για  την κάλυψη κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων των  τοπικών κοινωνιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε το δελτίο τύπου.