Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης των Μολάων

344

Στη πόλη των Μολάων με την κατασκευή του τελευταίου τμήματος του εξωτερικού αγωγού μήκους 1200 μέτρων υδροδότησης με αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς DN 160 16 atm ολοκληρώθηκε η πλήρης αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου αμιαντοσωλήνων δεκαετίας 1970 .

Ο Δήμος κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει προβεί τμηματικά στην αντικατάσταση εξωτερικών αγωγών μήκους 1100 μέτρων συνολικού προϋπολογισμού 300.000 €.

Επίσης έχει πραγματοποιηθεί η ολική αντικατάσταση και του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης προϋπολογισμού 920.000 €, έτσι η πόλη των Μολάων υδροδοτείται πλέον με δίκτυα νέας γενιάς.

Έργα βασικής υποδομής το οποίο δεν είναι εμφανές γιατί είναι κάτω από το έδαφος αλλά είναι έργα προτεραιότητας και ουσίας για την διαφύλαξη της υγείας των κατοίκων.

Δείτε το δελτίο τύπου