Ολοκληρώθηκε η ανόρυξη νέας γεώτρησης στην Τ.Κ. Παντάνασσας.

475

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανόρυξη νέας γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα Παντάνασσας.

Η γεώτρηση έφθασε σε βάθος 280 μέτρων και η δοκιμαστική άντληση έδωσε περίπου 15 κυβικά μέτρα.

Η νέα γεώτρηση θα βοηθήσει ιδιαίτερα το χωριό και τους οικισμούς του στην επίλυση των προβλημάτων της επάρκειας νερού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ