Ορισμός Αντιδημάρχου-μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

1094
The castle-town of Monemvasia in Lakonia, Greece

Με την υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασή του ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης ορίζει νέο αντιδήμαρχο για την Δ.Ε. Μονεμβασίας τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βουνελάκη Γεώργιο.

Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.