Ορισμός Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή

257

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας με την 4/2024 απόφασή του, ορίζει Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, τον Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη.

Η θητεία του ανωτέρω ορίζεται έως 30 Ιουνίου 2026.