Οριστικοί πίνακες πρόσληψης τριάντα (30) ΥΕ Καθαριστών/στριών των σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2023-2024

1315

Έκδοση Οριστικών πινάκων για την πρόσληψη συνολικά τριάντα (30) ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων στο Δήμο Μονεμβασίας για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Εκδόθηκαν οι οριστικοί Πίνακες σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11656/31.7.2023 Ανακοίνωσης του Δήμου Μονεμβασίας, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Μονεμβασίας για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Ακολουθούν οι οριστικοί πίνακες: