Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας απαντά περί των “εξαφανισθέντων” τριών εκατομμυρίων ευρώ, αντισταθμιστικών ωφελημάτων των Αιολικών Πάρκων

1636

Περί των «εξαφανισθέντων τριών εκατομμυρίων ευρώ»

Η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης του κου Νικολινάκου ξεκίνησε τη θητεία της με συνεχείς προσφυγές, καταγγελίες, εισαγγελείς και απειλές, γνωστές πρακτικές από την πρώτη θητεία τους τα έτη 2011-2015.

Μετά από λίγο διάστημα είδαν ότι δεν έχουν αποτέλεσμα, διότι οι κατηγορίες τους ήταν έωλες και αναληθείς, γι’ αυτό αποδόθηκαν σε νέο αγώνα συκοφαντιών με τη σύμπραξη της κας Σπυριδάκου, σύνηθες το φαινόμενο.

Μου μεταφέρθηκε λοιπόν ότι ρωτούν «που πήγαν τα 3 εκατομμύρια», εννοώντας ότι υπάρχει μέγα σκάνδαλο και υπονοώντας διάφορα. Παρά το ότι τους έχω εξηγήσει επανειλημμένα στο συμβούλιο και παρά το ότι δύο από τα μέλη της παράταξής τους, ο κος Κόκκορης και ο κος Κουλουβάκος γνωρίζουν πολύ καλά, αφού ήταν στην αντιπολίτευση μέχρι το 2019, καθώς και η κα Σπυριδάκου και ποτέ δεν έχει αποκρυβεί τίποτα.

Όμως, επειδή οι αναρτήσεις τους είναι γεμάτες από συκοφαντίες και αναλήθειες, εάν δεν σταματήσουν, θα αναγκαστούμε να υποβάλλουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ έως τώρα, αλλά δεν είναι δυνατόν να ανεχτούμε να σπιλώνονται η τιμή και η υπόληψή μας.

Τι είναι τα 3 εκατομμύρια που αναμασούν ότι λείπουν από το Δήμο;
Είναι τα αντισταθμιστικά ωφελήματα για έργα, εργασίες, δράσεις, μελέτες κ.λ.π. που εκτελέσθηκαν και θα εκτελεσθούν στην περιοχή του Ζάρακα, Κοινότητες Κουπιών και Ρειχέας και θα πληρώσει η εταιρεία για να συναινέσει ο Δήμος στην εγκατάσταση των δύο τελευταίων Αιολικών Πάρκων.

Υπάρχουν κάποια υπογεγραμμένα συμφωνητικά;
Με την αριθ. 48/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εγκρίθηκαν δύο σχέδια συμφωνητικών, ένα για κάθε Αιολικό Πάρκο, τα οποία υπογράφθηκαν στην Αθήνα στις 28/3/2017 από το Δήμαρχο και τις εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ και ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ  και μάλιστα έγιναν συμβολαιογραφικά για να έχουν αυξημένη ισχύ, ώστε να τηρηθούν  επακριβώς, κάτι που είχε ζητήσει η μείζων αντιπολίτευση και όντως έως τώρα η συμφωνία τηρήθηκε επακριβώς.

Τα συμφωνητικά αυτά παραμένουν αναρτημένα (ως ακολούθως) στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Τι προβλέπουν τα δύο συμφωνητικά;
Προβλέπουν αναλυτικά όλη τη διαδικασία και στη 2η σελίδα παρ. 5:
«Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Εταιρεία δεσμεύεται, ότι κατά την κατασκευή του Εργου και κυρίως κατά τη λειτουργία, θα χρηματοδοτήσει έργα, εργασίες, μελέτες, προμήθειες και εν γένει οιαδήποτε άλλη δράση κοινής ωφέλειας προταθεί από το Δήμο σε συνεννόηση και συνεργασία μαζί του και σε συνάρτηση με τις ανάγκες του, αναλαμβάνοντας την απευθείας πληρωμή των προμηθευτών/εργολάβων/μελετητών, με την ιδιότητα της δωρήτριας, σύμφωνα με το υπόδειγμα τριμερούς σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση. Το επισυναπτόμενο υπόδειγμα αναφέρεται συγκεκριμένα στην περίπτωση Έργου, μπορεί δε ευλόγως να διαφοροποιείται ως προς το τελικό του περιεχόμενο, εκτός από τους όρους περί καταβολής της αμοιβής του Κατασκευαστή από τη Δωρήτρια, τόσο στην περίπτωση του ειδικότερου έργου στο οποίο τελικώς κάθε φορά θα αφορά όσο βεβαίως και στις περιπτώσεις εργασίας, προμήθειας, μελέτης ή άλλη κοινωφελούς δράσης στις οποίες θα αφορά.

Οι προαναφερόμενες κοινωφελείς δράσεις θα υποδεικνύονται σταδιακά από το Δήμο προς την Εταιρείας και θα υλοποιηθούν ως εξής: …..».

Παρακάτω προβλέπουν 5 φάσεις υλοποίησης, μία για κάθε έτος από το 2017 έως το 2021.

  • Πρώτη φάση το 2017 η Εταιρεία αναλαμβάνει την απευθείας χρηματοδότηση έργων, μελετών, προμηθειών ή οποιασδήποτε άλλης δράσης προταθεί από το Δήμο έως το ποσό των 125.000,00 €. Το ποσό αυτό διπλασιάζεται, διότι το ίδιο προβλέπει και το δεύτερο συμφωνητικό, ήτοι 250.000,00 € για το 2017.
  • Δεύτερη φάση εντός του 2018: Αναφέρονται τα ίδια με την πρώτη φάση και προβλέπει έργα έως του ποσού των 250.000 χ 2 = 500.000 €.
  • Τρίτη φάση εντός του 2019: Έργα έως του ποσού των  250.000 χ 2 = 500.000 €.
  • Τέταρτη φάση εντός του 2020:  Έργα έως του ποσού των  250.000 χ 2 = 500.000 €.
  • Πέμπτη φάση: Αρχίζοντας από το έτος 2021 και για 20 χρόνια, θα εκτελούνται έργα ή δράσεις ως 50.000 € ετησίως.

Άρα έως το 2019 έχουμε εκτελέσει  έργα, δράσεις όπως προβλέπει το συμφωνητικό: Για το 2017 250.000 €, το 2018 500.000 € και το 2019 500.000 €.   Σύνολο  1.250.00000 €.  Συνεπώς έχουν εκτελεστεί έως τώρα 1.250.000,00 € και όχι 3.000.000,00 όπως ψευδώς υποστηρίζουν οι σύγχρονοι Μυνχάουζεν. Τα υπόλοιπα 500.000 € για το 2020 θα εκτελεστούν το τρέχον έτος  και το 1.000.000,00 € (20 χ 50.000) θα εκτελεστεί τμηματικά σε 20 έτη, αρχίζοντας από το 2021.

Πως εκτελούνται τα έργα;
Τα έργα προτείνονται από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, υπογράφεται ιδιωτικό τριμερές συμφωνητικό  μεταξύ του Δήμου, του κατασκευαστή και της εταιρείας.  Ο Δήμος επιβλέπει το έργο και πιστοποιεί την πρόοδο και την ολοκλήρωσή του. Μετά από αυτό, ο κατασκευαστής εξοφλείται από την εταιρεία, χωρίς ο Δήμος να διαχειρίζεται ούτε ένα ευρώ σε χρήματα.

Όλα τα τριμερή ιδιωτικά συμφωνητικά υπάρχουν στο Δήμο, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, εξάλλου πολλές φορές εξήγησα στην αντιπολίτευση, στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι οι υπηρεσίες μας και οι Πρόεδροι είναι στη διάθεσή της για οποιαδήποτε ενημέρωση.

Με τον τρόπο αυτόν, τα έργα έγιναν σύντομα σε 1-2 μήνες από την ανάθεσή τους, παράχθηκε σχεδόν διπλάσιο έργο, γιατί δεν είχαν εργολαβικό όφελος 18%, απρόβλεπτα 15% και συμφωνήσαμε χαμηλές τιμές μονάδας. Οι υπηρεσίες του Δήμου απασχολήθηκαν ελάχιστα, μόνο στην επίβλεψη και την επιμέτρηση. Τις εργασίες επέβλεπαν και οι Πρόεδροι.

Διατέθηκε ολόκληρο το ποσό των 1.250.000,00 €  έως το 2019;
Διατέθηκε ολόκληρο το ποσό των 1.250.000 € έως το 2019, έγιναν τα έργα και οι δράσεις όπως προβλέπεται στη συμφωνία και η κατασκευή και η εξόφληση των έργων και οι Πρόεδροι τα γνωρίζουν. Τα έργα έχουν αλλάξει τις όψεις των Κοινοτήτων, κάτι που αναγνωρίζουν οι κάτοικοι.

Θα έπρεπε αυτά τα ποσά να γράφονται ετησίως στον προϋπολογισμό του Δήμου;
ΟΧΙ, διότι τα έργα τα πληρώνει η εταιρεία απευθείας στους κατασκευαστές, ο Δήμος δεν εισπράττει, ούτε εισέρχονται στα ταμεία του χρήματα, άρα θα ήταν και παράνομο αν τα έγραφε στον προϋπολογισμό του.

Τα αντισταθμιστικά αυτά ωφελήματα, το 1.250.000,00 € που έχουν γίνει ήδη έργα και τα υπόλοιπα 500.000 € που θα γίνουν το 2020, το 1.000.000 που θα δοθεί στα επόμενα έτη, είναι πολλά ή λίγα σε σχέση με άλλες παρόμοιες συμφωνίες Δήμων;
Είναι ένα τεράστιο ποσό, το μεγαλύτερο που είχε επιτύχει Δήμος έως τότε και επιτεύχθηκε με πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Είναι εικοσαπλάσιο από αυτό που είχε δεχθεί ο πρώην Δήμος Μολάων το 2003 όταν στη διοίκηση του πρώην Δήμου Μολάων ήταν ο κ. Νικολινάκος,  για την τοποθέτηση των Αιολικών Πάρκων στα Κουπιά και μάλιστα η διαδικασία που ακολουθήθηκε τότε, ήταν η ίδια και λιγότερο ελεγχόμενη από αυτή που ακολουθήσαμε εμείς.

Τι σχέση έχουν αυτά τα αντισταθμιστικά ωφελήματα με το 1% που θα πάρουν οι κάτοικοι των Κοινοτήτων από τη λειτουργία των Αιολικών Πάρκων, καθώς και το 1,7% που θα πάρει ο Δήμος για έργα στις ίδιες περιοχές;
Καμία, είναι εντελώς άσχετα μεταξύ τους. Το 1% από τη λειτουργία των Αιολικών Πάρκων θα πιστωθεί στους λογαριασμούς της ΔΕΗ των κατοίκων και το 1,7% που θα έλθει στα ταμεία του Δήμου, θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του. Το 80% από αυτό, θα διατεθεί για έργα στις Κοινότητες αυτές και το 20% σε ολόκληρο το Δήμο.

Σημειώνω ότι κανένας κάτοικος του Ζάρακα, ούτε Τοπικός Σύμβουλος ούτε Δημοτικός, αμφισβήτησε τα έργα και τις δράσεις που έγιναν, αντίθετα κάτοικοι και Σύλλογοι τα επικρότησαν, ούτε ο δημοτικός σύμβουλος της Δ.Ε. Ζάρακα κος Κόκκορης.

Μόνο ο δημοτικός σύμβουλος κος Καλογράνης που κατάγεται από την Κόρινθο και μένει στη Νεάπολη, απευθύνθηκε στην Κυρία Εισαγγελέα, για να πάρει με εισαγγελική παραγγελία τα δεκάδες έγγραφα που είχε αιτηθεί από το Δήμο. Ο Δήμος του απέρριψε την αίτηση, θεωρώντας τα ως ιδιωτικά έγγραφα και προσέχοντας τα προσωπικά δεδομένα. Μόνο που ο αθεόφοβος εξαπάτησε και την Εισαγγελέα, προσκομίζοντας σ΄αυτή διαφορετική αίτηση από αυτή που είχε προσκομίσει στο Δήμο, με την οποία ζητά μόνο τρία έγγραφα και μάλιστα το ένα δεν περιέχετο ούτε στην πρώτη του αίτηση στο Δήμο.

Τελειώνοντας, θεωρώ ότι ο τρόπος που κάνουν αντιπολίτευση με προσφυγές, καταγγελίες, ζητούν συνεχώς δεκάδες έγγραφα από έργα που έγιναν πέντε χρόνια πριν, από το 2015 και μετά (όχι πριν γιατί τότε ήταν αντιπολίτευση οι κύριοι Μαστορόπουλος και Νικολινάκος), σκοπό έχει να καθυστερήσουν και να θέσουν εμπόδια στη λειτουργία του Δήμου, παίρνοντας εκδίκηση γιατί ετέθησαν στην αντιπολίτευση για μια ακόμη φορά. Όμως δεν θα το καταφέρουν, προσφυγές αυτοί, έργα εμείς, καταγγελίες αυτοί, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εμείς. Θα πρέπει να απολογούνται σε αυτούς που ξεγέλασαν και τους ψήφισαν, φέρνοντάς τους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ευτυχώς ως αντιπολίτευση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

 

Για την πληρέστερη πληροφόρησή σας, αναγνώσατε:

α) Τις Πράξεις Κατάθεσης Συμφωνητικού Συνεργασίας (συμφωνητικά) μεταξύ των εκπροσωπών του Δήμου Μονεμβασίας και της εταιρίας “Αιολικής Μολάων Λακωνίας ΑΕΒΕ”

β) Τις σχετικές με τα αντισταθμιστικά ωφελήματα των Αιολικών Πάρκων αποφάσεις των Τοπικών Εκλεγμένων Οργάνων