Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι ατόμων, διάρκειας μέχρι τρείς μήνες

245

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του τομέα Καθαριότητας λόγω κορωνοϊού συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, διάρκειας μέχρι τρεις (3) μήνες ως εξής:

  • Δεκαέξι (16) Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ)
  • Τέσσερις (4) Οδηγοί Κατηγορίας Γ’ (ΔΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Μολάων (Γραφείο Πρωτοκόλλου) στους Μολάους.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31/7/2020.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναγνώσατε την ανακοίνωση της υπηρεσίας