Ο Δήμος Μονεμβασίας μειώνει τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού

2590

Στην έκδοση Δελτίου Τύπου προχώρησε ο Δήμαρχος Μονεμβασίας με θέμα τη Μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού αναφέροντας τα ακόλουθα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 23 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε τη μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018, από 11% έως 15% για τις κατοικίες και  τους επαγγελματικούς χώρους, μετά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εμβαδομέτρηση,  λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική συγκυρία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

 

Δελτίου Τύπου: αρχείο