Ο κ. Δήμαρχος απαντά σχετικά με τις αιτιάσεις της μείζονος αντιπολίτευσης για την αποκατάσταση του οδοστρώματος Άγιοι Απόστολοι – Νεάπολη.

458

Η ανεπάρκεια της ασφαλτικής επικάλυψης του οδοστρώματος που ακολούθησε των εργασιών υπογειοποίησης δικτύου του ΑΔΜΗΕ κατά μήκους της επαρχιακής οδού Αγίων Αποστόλων – Νεάπολης, παρουσιάζει επικίνδυνες καθιζήσεις για τα διερχόμενα οχήματα.


« ΘΕΜΑ: Απάντηση στην επιστολή της μείζονος αντιπολίτευσης στον Περιφερειάρχη κ. Νίκα για την αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Άγιοι Απόστολοι – Νεάπολη από την διέλευση του καλωδίου Ηλ. Διασύνδεσης.

Η μείζων αντιπολίτευση του Δήμου Μονεμβασίας απέστειλε στις 3-2-21 αίτημα  προς τον Περιφερειάρχη κο Νίκα για την αποκατάσταση του οδοστρώματος στον επαρχιακό δρόμο Άγιοι Απόστολοι – Νεάπολη από την διέλευση του καλωδίου Ηλ. Διασύνδεσης, αναφέροντας ως αρμόδιο και τον Δήμο.

Για την ορθή αποκατάσταση του οδοστρώματος επειδή ο δρόμος είναι επαρχιακός αρμόδια είναι η Π.Ε. Λακωνίας.

Το ότι δεν είναι αρμόδιος ο Δήμος το γνωρίζει η αντιπολίτευση γιατί είχε γίνει μεγάλο θέμα το καλοκαίρι και επιστολή μου αναφέρεται και στην εφημερίδα στα Βάτικα φύλλο Απριλίου Μαΐου 2020. Άρα αναληθώς αναφέρουν στην επιστολή τους « Επειδή από όσα γνωρίζουμε , ο Δήμος δεν έχει ακόμη αρμοδίως παρέμβει για το σοβαρό αυτό θέμα».

Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Μονεμβασίας εγγράφως και προφορικώς έχει πολλάκις παρέμβει. Και προς ενημέρωση κοινοποιώ και την αλληλογραφία.

Επίσης εκτός των άλλων ο εργολάβος που πραγματοποιεί την αποκατάσταση την Τρίτη 2-2-21 επισκέφθηκε την περιοχή και ήλθε σε επαφή με τον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή και τον Πρόεδρο των Αγ. Αποστόλων και για το θέμα της αποκατάστασης και για την ασφαλτόστρωση των δημοτικών δρόμων που διήλθαν τα καλώδια.

Εξ΄ άλλου τα συνεργεία αποκατάστασης εργάζονται τουλάχιστον εδώ και  30 ημέρες στην περιοχή προς αποκατάσταση των χανδάκων και των καθιζήσεων. Αυτό παρατήρησε η αντιπολίτευση και φαίνεται ότι με το όψιμο αίτημά τους προσπαθούν να πάρουν κάποια εύσημα.                

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ »


 

Της απάντησης του κ. Δημάρχου είχε προηγηθεί σχετική με το θέμα επιστολή -αίτημα της μείζονος αντιπολίτευσης, με αποδέκτη τον κ. Περιφεριάρχη.

Οι επισημάνσεις του προβλήματος και οι ζητούμενες παρεμβάσεις για την ορθή αποκατάσταση του οδοστρώματος από την πλευρά του Δήμου, έχουν αφετηρία τον Απρίλιο του 2020 (σχεδόν 10 μήνες πριν).

Στις 14 Απριλίου 2020 ο κ. Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίων Αποστόλων αναφέρει το πρόβλημα με επιστολή του ενημερώνει τον κ. Δήμαρχο με κοινοποίηση στους Αντιδημάρχους της Δ.Ε. Βοιών.

Δύο ημέρες αργότερα στις 16 Απριλίου 2021 ο κ. Δήμαρχος με το 3864/16-4-2020 έγγραφο προς την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας κάνει λόγο για «σοβαρό θέμα καθίζησης» και ζητά άμεση ενέργεια «για την αποκατάστασή του από την ανάδοχη εταιρία». Παράλληλα απευθυνόμενος στον ΑΔΜΗΕ με το 3868/16-4-2020 έγγραφό του, ζητά να προβεί «στην αποκατάσταση σε όλο το υφιστάμενο οδόστρωμα (τσιμέντινο και ασφάλτινο)» σε δύο τμήματα (Άγιοι Απόστολοι και Κάμπος – Νεάπολη)

Των επιστολών του κ. Δημάρχου ακολουθεί το ΑΡ./ΗΜ.ΔΕΝΜ 21256/15.6.2020 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ με το οποίο αναγνωρίζει «την καθίζηση του οδοστρώματος» και δεσμεύεται να φροντίσει «το συντομότερο δυνατό να αποκατασταθεί η ασφαλτόστρωση».

Στις 23 Οκτωβρίου ο ΑΔΜΗΕ αποστέλλει στον ανάδοχο FULGOR AE το ΑΡ./ΗΜ: 22505/23.10.2020 έγγραφό του, κοινοποιώντας το στην ΠΕ Λακωνίας και στο Δήμο Μονεμβασίας επισημαίνοντας την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας σύνταξης και υποβολής της τεχνικής περιγραφής των απαραίτητων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των καθιζήσεων