Πίνακες κατάταξης ΣΟΧ1/2021 της ΚΕΠΠΕΔΜ

480

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 1/2021 της ΚΕΠΠΕΔΜ για οκτάμηνη σύμβαση εργασίας  κωδικός 101 συνοδών επισκεπτών Σπηλαίου Καστανέας και κωδικός 102 συνοδών επισκεπτών Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης- Γεωπάρκου Αγίου Νικολάου.

Πίνακας κατάταξης συνοδών επισκεπτών σπηλαίου Καστανέας

Πίνακας κατάταξης συνοδών επισκεπτών Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης- Γεωπάρκου Αγίου Νικολάου.