Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

8150

Παιδικός Σταθμός Βοιών
Νεάπολη τ.κ.23053
τηλέφωνο & fax: 27340-22279
ηλεκτρ. ταχυδρομείο: paidstathvion@gmail.com

Παιδικός Σταθμός Μολάων
Μολάοι τ.κ.23052
τηλέφωνο & fax: 27320-22722

Παιδικός Σταθμός Παπαδιανίκων
Παπαδιάνικα τ.κ.23056
τηλέφωνο & fax: 27320-82208
paidikos_papadianikon

 

Οι Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι βασικά χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, και σκοπό έχουν:
  • Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
  • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
  • Να εξασφαλίζουν χρόνο για εργασία στους γονείς.
  • Να ενημερώνουν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
  • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
  • Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.