Παράταση για πληρωμή τελών βοσκής ετών 2016 & 2017

1606

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1220/29-12-2017 (ΦΕΚ 4642/Β/2017) παρατείνεται το διάστημα πληρωμής των βοσκότοπων που έχουν κατανεμηθεί σε κτηνοτρόφους για τα έτη 2016 και 2017 μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2018.
Καλούνται οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημόσιων βοσκοτόπων στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας να προσέλθουν στο γραφείο Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου (Δημαρχείο – Μολάοι) προκειμένου να υπογράψουν και να παραλάβουν τα έντυπα κατανομής βοσκοτόπων για τα έτη 2016 και 2017 μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία.

Στη συνέχεια οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να καταβάλουν το αντίτιμο της μίσθωσης των βοσκότοπων σε τραπεζικό λογαριασμό της Π.Ε. Λακωνίας και να αποστείλουν στην Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Λακωνίας το αποδεικτικό πληρωμής.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ