Παράταση θητείας Αντιδημάρχων

145

Εκδόθηκε η αριθ. 266/2021 Απόφαση Δημάρχου με θέμα ¨Παράταση θητείας Αντιδημάρχων¨ δείτε την Απόφαση.