Παράταση προθεσμίας έως 19 Αυγούστου 2019 για τις αιτήσεις χορήγησης δωρεάν εξοπλισμού λήψης τηλεοπτικών καναλιών των μόνιμων κατοίκων ΠΕΤΚ

669

Ο Δήμος Μονεμβασίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την σχετική Ομάδα Δράσης του ΨΗΠΤΕ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση δωρεάν εξοπλισμού λήψης τηλεοπτικών προγραμμάτων έως τις 19 Αυγούστου 2019.

Υπενθημήζουμε ότι δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ), οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά στα ΚΕΠ του Δήμου Μονεμβασίας προκειμένου να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν στο έργο λαμβάνοντας τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Ενημερωθείτε για τη δράση «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εδώ