Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στην εξομοιούμενη σε ζώνη Λιμένα «Πούντας» για την τοποθέτηση τροχήλατης αυτοκινούμενης ή μη καντίνας

193

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στην εξομοιούμενη σε ζώνη Λιμένα «Πούντας» για την τοποθέτηση τροχήλατης αυτοκινούμενης ή μη καντίνας.

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης του παραπάνω χώρου ορίζεται σε τρία  (3) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας της καντίνας και εφόσον έχει εγκριθεί η απόφαση παραχώρησης χρήσης του χώρου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας στην Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων 4, Τ.Κ.  230-53 στη Νεάπολη  Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, την 25η Μαΐου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 11:00  και λήξης 12:00 μεσημβρινή, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Λιμενικό Ταμείο, τις  ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 πμ – 14:00 μμ, Τηλέφωνο: 2734360128.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την διακήρυξη δημοπρασίας.