Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού – Παραλίας

891

Ο Δήμος Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους. Θα πραγματοποιηθεί με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται στην παρακάτω διακήρυξη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί: την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017, με ώρα έναρξης 10.30. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00πμ-14:00μμ Τηλέφωνο: 2732360528.