Παραχώρηση χώρου περίπτερου στον  οικισμό Γέφυρας Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας

1332

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση χώρου περιπτέρου στην κοινότητα Μονεμβασίας όπως περιγράφεται παρακάτω:

Παραχώρηση χώρου περίπτερου στον  οικισμό Γέφυρας Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας 43 τμ

(Διαστάσεις υπάρχοντος κουβουκλίου: μήκος 2,25μ και πλάτος 2,00μ . Συνολική επιφάνεια 4,50τμ. Περιμετρική Τέντα του περιπτέρου επιφάνεια 13,58τμ.)

Η δημοπρασία, θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στους Μολάους, στις 25 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και  ώρα 9:30  π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών με το σύστημα των προφορικών προσφορών, οι οποίες πρέπει να είναι ανώτερες του ελαχίστου ορίου κατά 20ευρώ.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος για το ανωτέρω μίσθιο  ορίζεται το ποσό των 1.300,00€ .Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 9.360,00€.

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από τις υπαλλήλους Γεώργα Παναγιώτα & Μέντη Κυριακή   σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα {2732360535-2732360529.} και FAX {2732360555}.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ