Παρουσίαση της πρότασης ΑΔΜΗΕ για την ενεργειακή διασύνδεση

3166

Σε σχετική με το θέμα δημόσια γνωστοποίηση προχώρησε ο Δήμαρχος Μονεμβασία κ. Ηρακλής Τριχείλης μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης:

“Τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016 και ώρα 6.30 μ.μ. στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο στο Βροντά της Δ.Κ. Νεάπολης, ο ΑΔΜΗΕ θα παρουσιάσει την πρόταση ηλεκτρικής διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης.
Ο Δήμαρχος
Ηρακλής Τριχείλης”