Παύση ανταποκριτών Ο.Γ.Α. – eΕΦΚΑ

1476

Mε την αριθ. πρωτ. 428589/26-10-2021 Απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, έπαυσε στις 30/11/2021 η άσκηση των αρμοδιοτήτων των  ανταποκριτών πρώην ΟΓΑ – e-ΕΦΚΑ του Δήμου Μονεμβασίας, για θέματα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και παροχών των προσώπων του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ).

Η εν λόγω παύση οφείλεται στην έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη, στην οποία οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι θα απευθύνονται στο εξής:

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Λακωνίας

Διεύθυνση: Γκορτσολόγου 137, 23100 Σπάρτη

Τηλ.για θέματα ασφάλισης: 2731021664

Τηλ. για θέματα μητρώου: 2731021543

Τηλ. για θέματα συντάξεων: 2731081220

Τηλ. για θέματα παροχών: 2731089017

e-mail: td.lak@efka.gov.gr

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί τους Ανταποκριτές ΟΓΑ – e-ΕΦΚΑ του Δήμου Μονεμβασίας, οι οποίοι επί σειρά ετών συνέβαλαν τα μέγιστα στην άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων πρώην ΟΓΑ και συμπαραστάθηκαν ενεργά στη στήριξη της ελληνικής υπαίθρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε την ανακοίνωση.