Περίληψη διακήρυξης για μίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Μονεμβάσιας

835

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μονεμβασίας προκηρύσσει, Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Μονεμβάσιας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Μονεμβάσιας στις 24 Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο Μονεμβάσιας από όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού, να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Μολάοι, 21-03-2018

Ο Πρόεδρος της Σ.Ε.

Ιωάννης Κολλιάκος

Αρχείο περίληψης διακήρυξης