Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Κυλικείου Σπηλαίου Καστανέας

795

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου Σπηλαίου Καστανέας που περιγράφεται παρακάτω:
Iσόγειο κατάστημα (ΚΥΛΙΚΕΙΟ), έκτασης καθαρού ωφέλιμου χώρου 39,07 τ.μ. με W.C έκτασης 11,16 τ.μ., που βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο του ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ της ομωνύμου τοπικής κοινότητας ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, της δημοτικής ενότητας ΒΟΙΩΝ, του ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, με τον αναλογούντα σε αυτό εξωτερικό χώρο σύμφωνα με την χορηγηθείσα σε αυτό άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Δήμο Μονεμβασίας.

Το κατάστημα βρίσκεται σε νόμιμο κτίσμα όπως φαίνεται από την με ημερομηνία 6-11-2003 κάτοψη της Αρχ. Μηχ/κού Σταματίνας Π.Δουμάνη,
Ο απαραίτητος εξοπλισμός [ ερμάρια, ψυγεία, τοστιέρες, καφετιέρες, τραπέζια, καρέκλες , πολυθρόνες, παγκάκια] βαρύνουν τον μισθωτή.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 02/04/2018, ώρα 12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της ΚΕΠΠΕΔΜ [πλατεία Ηρώων 4- Νεάπολη Βοιών Λακωνίας -Δημοτικό κατάστημα Δ.Ε. Βοιών].

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 3.000,00 € ευρώ.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 900,00 € ευρώ .

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της ΚΕΠΠΕΔΜ στη Νεάπολη Λακωνίας .

Αρμόδιος Υπάλληλος κ. Θεόδωρος Κωστάκος τηλ. 2734360115

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Αρχείο περίληψης διακήρυξης